Vila în stil neoromânesc. Expresia căutărilor unui model autohton în locuința individual urbană, București: Ed. Simetria, 2014 – Autor publicație – Nominalizare Anuala de Arhitectură, București, 2014
Articole în Caietele restaurării (București: Editura Art Conservation Support), Monumentul (Iași: Doxologia), Revista UAR Arhitectura (București), Revista Monumentelor Istorice (București, INMI)
Capitol „Mânăstirea Hurezi”, în România – Patrimoine Mondial/ World Heritage Album, INMI, București: Ed. Independent Film, 2007
Articol „The Scânteia House in Bucharest – a proposal for nomination into the World Heritage List”, în ICOMOS – Journals of the German National Committee LVIII, Berlin: Hendrik Beßler Verlag, 2013
Reactualizare Lista Monumentelor Istorice 2004 – Coordonator, în cadrul INMI – publicat în Monitorul Oficial iulie 2004
Articol “La protection des monuments historique en Roumanie. L’inventair du patrimoine du village de Micșunești”, în Architectural heritage inventory and
documentation methods in Europe, Council of Europe, Nantes – 28-30 octombrie 1992