Restaurare – consolidare Ansamblu Leagănul Sf. Ecaterina, Bd. Averescu nr. 14, București – 2006 – 2014, Pavilion 5 (2006-2008), Pavilioane Porți Pp1 + Pp2 (2008-2013), Pavilion 2 (2010- 2013), Capela (2008-2014), Pavilion Bucătărie (2008-2014), Proiect reameanajare peisagistică și infrastructură Parcul Ansamblului CSS Sf. Ecaterina (2013-2015; 2014-2016)
Restaurare – consolidare Pinacoteca Mânăstirii Căldărușani, jud. Ilfov – 2000 – 2001; 2010 – 2013; 2017
Restaurare, consolidare, punere în valoare str. Colței nr. 3, București – 2003 – 2010
Restaurare, consolidare zid istoric de incintă a Palatului Mogoșoaia și Cavoul Principelui Gh. Bibescu – 2013 – 2014
Proiect Restaurare, consolidare, punere în valoare Conac Chiroiu, Condeești, jud. Ialomița – 2004; 2001; 2016
Proiect Restaurarea imobilului din Bd. Carol I nr. 40-42 – 2014 – 2015
Proiect Reabilitarea Monumentului Istoric și de Arhitectură Conacul Bolomey, Cosâmbești, jud. Ialomița – 2016
Extindere imobil str. Ing. Slăniceanu N. nr. 19, Parcelarea istorică Călărași, București – 1996-2001; 2015
Proiect Restaurare, conservare, extindere Casa de târgoveț, str. Orzari nr. 16, București – 2012